Dożywotnia Gwarancja Mobilności

Dożywotnia Gwarancja Mobilności to program zapewniający kierowcom Audi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę, niezależnie od miejsca pobytu program ten oferuje bezpłatną pomoc drogową i inne bezpłatne świadczenia w razie awarii, wypadku, kradzieży oraz w innych przypadkach unieruchomienia samochodu. Dożywotnia Gwarancja Mobilności Audi zapewni Państwu pomoc w przypadku zdarzeń powstałych na terytorium Polski oraz prawie całej Europy.

Program obowiązuje od daty sprzedaży samochodu do pierwszej inspekcji serwisowej z gwarancją mobilności, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

W kolejnych latach prawo do korzystania z programu uzależnione jest od:

 • potwierdzonych w książce serwisowej samochodu okresowych (zależnych od czasu eksploatacji i przebiegu samochodu) inspekcji serwisowych z gwarancją mobilności u Partnerów Serwisowych Audi,
 • dokonywania napraw, wymiany części i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Audi AG i Partnera Serwisowego Audi.

Uzyskanie prawa do świadczeń Dożywotniej Gwarancji Mobilności Audi
w przypadku samochodów już eksploatowanych jest możliwe po dokonaniu inspekcji serwisowej z gwarancją mobilności u Partnerów Serwisowych Audi.

W zależności od zdarzenia, w ramach programu Dożywotnia Gwarancja Mobilności Audi, przysługują:

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie,
 • samochód zastępczy*,
 • nocleg w hotelu*,
 • dalsza podróż (samolotem lub pociągiem)*,
 • zwrot kosztów za przejazd taksówką*,
 • dostawa samochodu po naprawie*,
 • dostawa oryginalnych części zamiennych*,
 • zwrot kosztów pośrednich np. koszty parkingów*,
 • drobne usługi np. dostarczenie paliwa, naprawa ogumienia*,
 • pożyczka gotówkowa nie oprocentowana*,
 • serwis telefoniczny.

Świadczenia w ramach Dożywotniej Gwarancji Mobilności Audi obejmują kierowcę i pasażerów zarejestrowanego w Polsce pojazdu.

W przypadku awarii, kradzieży, wypadku lub unieruchomienia pojazdu wystarczy skontaktować się z Centralą Zgłoszeniową Całodobowej Pomocy Drogowej Audi na jeden z podanych niżej numerów:

połączenie bezpłatne: 0 800 61 A U D I
tj. 0 800 61 2 8 3 4
połączenie płatne: + 48 61 831 99 44

* w poszczególnych przypadkach występują ograniczenia odnośnie ilości kilometrów, dni i kwot. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Dealerów i Partnerów Serwisowych Audi.